در آینده برنامه کلاس های کاربرد نرم افزار اعلام خواهد شد.