درس مدار منطقی و ریزپردازنده ها در کنکور کارشناسی ارشد


این درس بسیار ساده و قابل فهم است، روش هایی اساسی که با فراگیری آنها براحتی می توانید اکثر سوالات را بدون اشتباه پاسخ دهید. این درس مخصوص برخی از گرایش ها می باشد.
این درس با ضریب 4،مختص  گرایش مکاترونیک و گرایش مهندسی رباتیک، می باشد.

 

معروف ترین مرجع این درس، کتاب طراحی دیجیتال تالیف موریس مانو و ترجمه قدرت سپید نام است.