درس الکترومغناطیس در کنکور کارشناسی ارشد

این درس به بررسی مسائل مربوط به الکتریسیته و مغناطیس به صورت همزمان و تجزیه و تحلیل متقابل آنها می پردازد. کاربردهای این علم در طراحی خطوط انتقال، طراحی آنتن ها و هدایتگر موج و طراحی شکل دهنده های پلاسما می باشد. این درس به گفته اکثر دانشجویان سخت ترین درس دوران کارشناسی است؛ که البته در عین سختی بسیار شیرین و جذاب است؛ در هر حال اکثر دانشجویان، شاید به دلیل تدریس نامناسب دانشگاه ها از تستهای آن فراری هستند و درس مغناطیس  را کنار می گذارند و بالعکس، داوطلبانی که در کلاس های مربوطه شرکت می کنند  و  تلاش کافی در این زمینه دارند، می توانند در صد خوبی در این درس کسب کنند که باعث کسب تراز بسیار خوبی در کنکور می شود.
سری برق به شما مهندسین عزیز توصیه می کند که اگر این درس را در دوره کارشناسی با
نمره ناپلئونی! پاس کرده اید سعی کنید قبل از شروع به خواندن برای کنکور ارشد دید خود را نسبت به این درس مثبت کنید! هر معمایی که حل شود آسان خواهد بود! در پی حل این معما برآیید؛ حضور در کلاس های آمادگی همراه با انگیزه شما برای فهم مطالب، بهترین راه حل برای این معمای ظاهراً پیچیده است. شاید روش تدریس بعضی اساتید یا بیان نامفهوم برخی کتاب ها باعث شود شما اینگونه استنباط کنید که درس الکترومغناطیس اصلا قابل فهم نیست چه برسد به قابل حل! اما حقیقت اینگونه نیست، حل تست های گوناگون و درک و گاهی حفظ روابط، کمک شایانی در این امر به شما خواهد کرد. اگر گرایش قدرت هستید ساده از این درس نگذرید! رقابت اصلی شما و دیگران در درس کنترل و مغناطیس است!چنانچه گرایش مخابرات  مد نظر شماست،حتی یک تست صحیح شما در این درس،تاثیر چشمگیری در بهبود رتبه شما خواهد داشت.

 گرچه خواندن مراجع سنگین این درس، وقت گیر است اما خالی از نکته نخواهد بود:


الکترومغناطیس(میدان و موج) – تالیف چنگ