بررسی سیستم های قدرت (1) در کنکور کارشناسی ارشد


اين درس به معرفي مباني اساسي بزرگ ترين سيستم فيزيكي ساخت بشر، يعني سيستم قدرت اختصاص دارد. در اين درس، به مطالعه و تحليل اجزاء اساسي سيستم هاي قدرت، اعم از ژنراتورها، ترانسفورماتورها، خطوط انتقال و بارها، در حالت ماندگار (Steady State) پرداخته و عملكرد توأم آن ها به منظور توليد، انتقال و توزيع انرژي الكتريكي تشريح مي شود.
هدفي كه در اين درس قصد داريم به آن دست پيدا كنيم عبارت است از: افزايش توانايي براي توسعه و به كارگيري مدل هاي رياضي از اصول ابتدايي موجود، به منظور پيش بيني رفتار سيستم هاي قدرت، تحليل وضعيت فعلي و ارزيابي نيازهاي آتي سيستم قدرت در همه اركان آن اعم از توليد، انتقال و توزيع.

برای حل هر کدام از تست های این درس نیز 3 دقیقه زمان خواهید داشت پس سعی کنید زمانتان را صرف سوالهایی کنید که با نگاه کردن و خواندن آنها راه حلشان در ذهنتان پدیدار می گردد . البته در سال های اخیر سوالات این درس تقریبا پیچیده و در نظر اول نامفهوم بوده اند اما به خاطر داشته باشید همیشه حداقل 25% سوالات در حدی هستند که می توانید به آنها پاسخ دهید.

بررسي سيستم هاي قدرت – استيونسون
بررسي سيستم هاي قدرت – گلاور
بررسي سيستم هاي قدرت – الگرد
بررسي سيستم هاي قدرت – تاليف هادي سعادت – ترجمه كاظمي


بهترین مرجع برای درس بررسی سیستم های قدرت کتاب استیونسون است اما حضور در کلاس برای فهم و تحلیل این درس الزامی است پس جزوه کاملی که زمان دانشجویی کارشناسی نوشته اید را فراموش نکنید.