درس ریاضیات در کنکور کارشناسی ارشد

هدف از درس ریاضیات مهندسی عرضه روش های نیرومند ریاضی و محاسباتی با روالی مشخص برای حل مسائل با پیچیدگی زیاد در مطالعات سیستمی یا فرایندهای پیچیده در شرایط فیزیکی مختلف و حتی غیرعادی و در مواردی با ویژگی های نامتعارف است. همواره روند کلی مشخص وجود دارد ولی پیش بینی جزئیات دشوار است لذا دانشجویان در همه مراحل حل مسائل نیاز است اطلاعات اساسی از اصول بنیادی و نتایج روند و نیز درک روشنی از اینکه ریاضیات مهندسی چیست داشته باشند تا در روند مطالعه و طراحی مهندسی بکارگیری روش های فوق عملی گردد. بطور کلی هدف از درس ریاضی مهندسی، آشنائی ذهن مهندسان با روش های تفکر ریاضی با دیدگاه مهندسی است تا بدین وسیله نیاز به استفاده از روش های ریاضی در راستای حل مسائل مهندسی تشخیص داده شود. رئوس مطالب درس ریاضی مهندسی به گونه ای است که یک نظام مندی در علم ریاضی بر پایه تعداد نسبتا کمی از مفهومات بنیادی بنا داده می شود و با ارائه اصول وحدت بخش توانمند، یک شناخت روشن از ارتباط متقابل بین نظریه ها، محاسبات و آزمایشات بدست می آید.

مهندسین عزیز دقت داشته باشید که
درصد پاسخ های درست در درس ریاضیات مهندسی در کنکور کارشناسی ارشد بسیار حائز اهمیت است زیرا که این درس در تمامی گرایش ها با ضریب 4 تاثیرگذار است و در دفترچه اول کنکور قرار دارد؛ یعنی هم زمان کافی و هم انرژی کافی برای حل مسائل آن وجود خواهد داشت؛ پس با افکار غلطی مثل «درس سختی است»، «من قادر به پاسخگویی آن نیستم» و ... شانس قبولی خود را پایین نیاورید؛ هر مسئله سختی راه حل آسانی دارد که شاید شما هنوز به آن فکر نکرده باشید پس از تجربه و دانش اساتید استفاده کنید و از مشاوره با آنها غافل نمانید.

سوالات این درس شامل 3 درس آمار و احتمالات، معادلات دیفرانسیل و ریاضیات مهندسی می باشد. غالبا از درس آمار 2 سوال، معادلات دیفرانسیل3 یا 4 سوال و از ریاضیات مهندسی 6 یا 7سوال در کنکور مطرح می گردد.داوطلبانی که قصد قبولی در این آزمون را دارند، اصلا نباید  از این درس غافل شوند  چون اگر این درس را خوب مطالعه نکنند و درصد زیر 30 در آن کسب کنند رتبه آنها افزایش شدیدی(رتبه نامطلوب) خواهند داشت؛چون تقریبا تمام کسانیکه برای رتبه زیر 1000 می خوانند این درس را خوب میزنند .حتی سه تست آمار و احتمال که 20 درصد کل ریاضیات رو شامل میشود، از دست ندهید؛در سالهای اخیر تستهای ساده ای از این درس طرح شده و می تواند بسیار تاثیر گذار باشد...
همانطور که می دانید  درس ریاضی در تمامی گرایش ها، مشترک بوده و در قبولی شما بسیار حائز اهمیت هستند، و تا حد امکان مطالعه خود را افزایش دهید، چون هر چه در این  درس تلاش کنید ، به همان میزان هم نتیجه می گیرید. . بعبارتی دیگر، تلاش شما در این درس، رابطه ای خطی با درصد نهایی آن درس دارد.

توصیه ما به شما مهندسین عزیز این است که اگر میزان تسلط شما بر درس آمار کم است و مطالب را به خوبی در دوره کارشناسی فرا نگرفته اید انرژی خود را جهت مطالعه معادلات و ریاضیات مهندسی صرف نمایید. در این دو درس نیز واضح است که از درس معادلات نتیجه بهتری خواهید گرفت زیرا درس ریاضیات مهندسی محاسبات طولانی و مطالب سنگین تری دارد.

برای هرکدام از این دروس، مراجع زیر را پیشنهاد می کنیم:

مراجع آمار و احتمالات:

آمار و احتمالات مهندسی – تالیف نادر نعمت اللهی- انتشارات دالفک
آمار و احتمالات کاربردی – تالیف بهمن عربزاده و مسعود نیکوکار


مراجع معادلات دیفرانسیل:
معادلات دیفرانسیل – تالیف مسعود نیکوکار

مراجع ریاضیات مهندسی:
ریاضیات مهندسی پیشرفته(جلد دوم) – تالیف اروین کرویت سیگ – ترجمه عالم زاده
ریاضیات مهندسی – تالیف شیدفر