کتاب های مرجـــع دانشـــــگاهی

مهندسی برق همانند سایر علوم مهندسی، روز به روز در حال پیشرفت و توسعه می باشد. از این رو شیوه های نوینی جهت آموزش دروس مهندسی برق در دانشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرند. همان طور که می دانید، کتب مناسب به عنوان مکمل کلاس های درس دانشگاهی، بسیار مورد نیاز است. به گونه ای که این کتابها باعث یادگیری بهتر مطالب درسی می شوند.

و اما... موسسه ســــری برق با هدف ارتقای سطح علمی دانشجویان، ایجاد حس پژوهش در مهندسین آینده و کمک به جامعه علمی و دانشگاهی کشور، اقدام به تهیه کتاب های دانشگاهی نموده است. این کتاب ها از نظر نحوه نگارش، بیان مطالب، ارائه مفاهیم کاربردی و نیز از نظر ظاهری، در سطح بسیار بالایی ( در سطح کتاب های مرجع جهان) می باشد. بزودی در این قسمت می توانید آخرین کتب دانشگاهی در دست تهیه توسط موسسه را مشاهده کنید.